Vård utifrån bästa möjliga kunskap

Information på teckenspråk om Socialstyrelsens arbete för en hälso- och sjukvård och socialtjänst baserad på bästa möjliga kunskap.

Du hittar även informationen som text i broschyren Kort om Socialstyrelsen.

Kontakt

webbredaktionen
Senast uppdaterad:
Publicerad: