Legitimationer för hälso- och sjukvårdspersonal

Information på teckenspråk om Socialstyrelsens arbete med att pröva och utfärda legitimationer för hälso- och sjukvårdspersonal.

Du hittar även informationen som text i broschyren Kort om Socialstyrelsen.

Kontakt

webbredaktionen
Publicerad: