Sällsynta hälsotillstånd

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd. Från 2020 sammanställs underlagen av Ågrenska som är ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser.

Texterna är sorterade i alfabetisk ordning efter diagnosernas namn. Informationen i kunskapsdatabasen utökas med nya texter varje år och texterna uppdateras regelbundet. Ibland görs mindre ändringar mellan uppdateringarna. Den förkortade sammanfattningen som fanns till varje informationstext har tillfälligt tagits bort för uppdateringar.

Kunskapsdatabasen är inte en förteckning över alla sällsynta hälsotillstånd. Information om sällsynta hälsotillstånd som inte finns med här kan till exem-pel finnas i den europeiska databasen Orphanet, www.orpha.net.

Sällsynta hälsotillstånd och covid-19

Vad gäller för dig och dina nära som har ett sällsynt hälsotillstånd under covid-19 pandemin?

Se filmen om sällsynta hälsotillstånd och covid-19 hos Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska

Diagnoser

Visar 322 av 322