Om kunskapsdatabasen

Socialstyrelsens kunskapsdatabas för sällsynta hälsotillstånd utökas varje år med nya texter och texterna uppdateras regelbundet. Ibland görs även mindre ändringar mellan uppdateringarna.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om över 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd. Begreppet ”sällsynt hälsotillstånd” finns definierat i Socialstyrelsens termbank.

Kunskapsdatabasen är inte en förteckning över alla sällsynta sjukdomar och tillstånd som finns. Kriterierna för att en diagnos ska tas upp i kunskapsdatabasen är att den är sällsynt enligt den svenska definitionen, att den går att avgränsa från andra sjukdomar och tillstånd och att det finns en eller flera personer i Sverige som har den. I kunskapsdatabasen finns inte information om cancersjukdomar eller sjukdomar som orsakas av infektioner eller läkemedel. Information om sällsynta hälsotillstånd som inte finns med här kan till exempel finnas i den europeiska databasen Orphanet.

Informationen i kunskapsdatabasen är till för personal inom vård, omsorg och socialtjänst men även för personer som själva har ett sällsynt hälsotillstånd, deras närstående och andra som har kontakt med personer med sällsynta sjukdomar och tillstånd. Det kan till exempel vara personal i skolan eller handläggare på myndigheter.

Om sidans innehåll

Informationen är inte avsedd att ersätta professionell vård och är inte heller avsedd att användas som underlag för diagnos eller behandling.

Så tar vi fram informationen

Underlagen till texterna i kunskapsdatabasen skrivs av medicinska specialister i Sverige. Informationen bearbetas av redaktionen vid "Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd" och faktagranskas av en särskild expertgrupp. Intresseorganisationer som arbetar för personer med sällsynta hälsotillstånd har också möjlighet att lämna synpunkter på texterna.

Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd

Den expertgrupp som granskat texterna i kunskapsdatabasen består av följande personer:

  • Anders Fasth (ordförande), seniorprofessor och överläkare sektionen för immunologi och reumatologi vid Drottning Silvias barnsjukhus
  • Olov Ekwall, professor och överläkare sektionen för immunologi och reumatologi vid Drottning Silvias barnsjukhus
  • Anna Ingemansson, verksamhetschef habiliteringen, Region Halland
  • Ingrid Olsson Lindberg, docent och överläkare, barnneurologen, Drottning Silvias barnsjukhus
  • Göran Solders, docent och överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Elisabeth Syk Lundberg, professor och överläkare, klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Johanna Bruhn, folkhälsopedagog och aktiv inom Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, NOC
  • Anneli Larsson, verksamhetsansvarig för Primär immunbristorganisationen, PIO
  • Caroline Åkerhielm, fd ordförande Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Senast uppdaterad:
Publicerad: