Statistik om hjärtinfarkter

Här hittar du statistik om hjärtinfarkter baserad på patientregistret och dödsorsaksregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • År 2017 fick cirka 25 300 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige.
  • 24 procent av alla fall av akut hjärtinfarkt under 2017 ledde till döden inom 28 dagar.
  • Männen står för cirka 60 procent av alla incidenta fall av akut hjärtinfarkt.
  • Det inträffar fler fall av akut hjärtinfarkt bland personer med låg utbildningsnivå än bland personer med hög utbildningsnivå.

Källa: Statistik om hjärtinfarkter 2017

Statistikpublikation

Statistik om hjärtinfarkter

Statistik om hjärtinfarkter presenterar statistik om hjärtinfarkter hos kvinnor och män över 20 år, i riket och i länen. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Rapporten publiceras årligen i november.

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om hjärtinfarkter kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om hjärtinfarkter grundar sig på patientregistret och dödsorsaksregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om hjärtinfarkter inkluderar insjuknande, överlevnad och dödlighet i hjärtinfarkt.

Statistikens kvalitet

Generellt sett är statistiken om hjärtinfarkter av god kvalitet och bortfallet är litet.

År 2001 fick akut hjärtinfarkt en vidare definition i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det medförde en kraftigt förhöjd rapportering till patientregistret av vårdtillfällen med diagnosen akut hjärtinfarkt. Många fall som tidigare skulle ha diagnostiserats som någon typ av angina, det vill säga kärlkramp, fick nu diagnosen akut hjärtinfarkt. År 2004 var rapporteringen dock nere på ungefär samma nivå som innan den vidare definitionen infördes.

Jämförelseverktyget – webbaserade jämförelser av hälso- och sjukvården
Med vårt jämförelseverktyg kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per landsting. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad: