Statistik om dödsorsaker

Här hittar du statistik om dödsorsaker baserad på dödsorsaksregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • Det dör omkring 90 000 personer per år i Sverige. År 2019 dog knappt 89 000 personer.
  • Sjukdomar i cirkulationsorganen är den vanligaste dödsorsaken i Sverige följt av tumörsjukdomar. År 2019 stod dessa för 32 respektive 27 procent av dödsfallen.

Källa: Statistik om dödsorsaker 2019

Statistikpublikationer

Halvårsstatistik om dödsorsaker

Preliminär statistik om dödsorsaker för månaderna januari-juni 2020.

Dödsorsaker första halvåret 2020Artikelnummer: 2020-11-7034|Publicerad: 2020-11-17
Tillhörande dokument och bilagor

Officiell statistik dödsorsaker

Statistik om dödsorsaker  är en rapport som presenterar hur många personer som dött av olika dödsorsaker sedan 1987. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen.

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om dödsorsaker kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om dödsorsaker grundar sig på uppgifter från dödsorsaksregistret. Vilka uppgifter som ingår i registret hittar du i registrets variabelförteckning. Uppgifterna i registret grundar sig på de dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen.

Det här ingår i statistiken

Statistiken i den årliga rapporten och statistikdatabasen omfattar samtliga personer som avlidit under ett kalenderår och som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade i eller utanför landet.

Rapporten och statistikdatabasen innehåller, om inget annat anges, information om underliggande dödsorsaker. Underliggande dödsorsak är enligt WHO

  • den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller
  • de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget. Med det menas både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

Statistikens kvalitet

Statistiken bygger på de dödsorsaksintyg som skickas in av läkare till dödsorsaksregistret. Internationellt sett är bortfallet mycket litet. Dock saknas ett antal intyg varje år.

Senast uppdaterad:
Publicerad: