Statistik över antal avlidna i covid-19

På den här sidan hittar du statistik om antalet avlidna i covid-19, fördelat på variabler som ålder, kön, region, samsjuklighet samt antal avlidna per dag.
Felaktiga kommunsiffror över antalet avlidna per kommun vid publiceringar under december. Från 8 januari är felet åtgärdat.

Orsaken var ett tekniskt fel i den länkning som sker mellan excel-arket och övrig programvara och berörde bara fliken över siffror per kommun. Felet orsakade att kommuner bytte siffror med varandra allteftersom rangordningen av antal avlidna förändrades. Felet fanns med i de publiceringar som gjordes 16/12, 23/12 och 30/12.

Statistiken visar avlidna där den underliggande dödsorsaken var covid-19, enligt de dödsorsaksintyg som inkommit till Socialstyrelsen. Uppgifterna är uppdelade på ålder, kön, tidigare sjuklighet samt län. Siffrorna visar inte det slutgiltiga antalet avlidna utan uppdateras i takt med att fler dödsintyg kommer in. Läkarna skickar intygen inom tre veckor och det slutgiltiga antalet kommer att förändras allt eftersom det inkommer fler dödsorsaksintyg.

Antalet avlidna fram till den 11 januari 2021: 9211

Av dessa har 92 procent (8510 av 9211)  laboratoriebekräftad covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens databas över smittade.

Län

Antal avlidna i covid-19 enligt inkomna dödsorsaksintyg uppdelat efter folkbokföringslän enligt Skatteverkets folkbokföringsuppgifter.

Kön och ålder

Antal avlidna i covid-19 enligt inkomna dödsorsaksintyg, fördelat i ålderskategorier och kön.

Samsjuklighet

Att följa riskgrupper med förmodad risk för allvarlig sjukdom eller död vid covid-19 infektion är viktigt för att kunna bistå personer med särskilt behov av vård- och omsorg. Personer som besökt läkare i den specialiserade öppenvården (primärvården ingår inte) eller varit inskriven på sjukhus för hjärt-kärl sjukdom, högt blodtryck, diabetes eller lungsjukdom ingår i denna statistik. Sjukdomsgrupperna grundar sig på registrerade diagnoskoder från specialistvården 2015-2019, samt från uthämtade läkemedel på svenska apotek under år 2019.

Inskrivna på sjukhus

Andelen avlidna som bott på särskilt boende eller haft hemtjänst och som varit inskrivna på sjukhus.

Beskrivning av datakällor

Socialstyrelsens uppgifter över avlidna skiljer sig något från de som Folkhälsomyndigheten presenterar dagligen. De beror på statistikens ursprung. Folkhälsomyndigheten redovisar endast avlidna som har haft en laboratorieverifierad covid-19 och har avlidit inom 30 dagar. Socialstyrelsen redovisar samtliga fall där den underliggande dödsorsaken var covid-19, oavsett om diagnosen var laboratoriebekräftad eller inte.

Mer om hur myndigheten tar in och kodar dödsorsaker finns i faktabladet Beskrivning av datakällor för avlidna i covid-19.

Senast uppdaterad:
Publicerad: