Statistik om covid-19

Socialstyrelsen följer fortlöpande utvecklingen av sjukdomen covid-19. På den här sidan hittar du statistik som är direkt kopplad till covid-19 och statistik som har anknytning till sjukdomen.

Hur påverkas olika områden inom hälso- och sjukvården av covid-19?

Under pandemin har Sveriges akut- och intensivvårdskapacitet behövt utökas, och annan vård har behövt kliva åt sidan för att göra plats och frigöra personal för vård av covid-19-patienter. Socialstyrelsen har analyserat hur det har påverkat olika områden inom hälso- och sjukvården.

Analys och utveckling inom covid-19

Publicerad: