Statistik om covid-19

Här hittar du statistik som är kopplad till sjukdomen covid-19.

Hur påverkas de olika områdena inom hälso- och sjukvården av covid-19?

Under pandemin har Sveriges akut- och intensivvårdskapacitet behövt utökas, och annan vård har behövt kliva åt sidan för att göra plats och frigöra personal för vård av covid-19-patienter. Socialstyrelsen har analyserat hur det har påverkat olika områden inom hälso- och sjukvården.

Beskrivning av datakällor

Socialstyrelsens uppgifter över avlidna skiljer sig något från de som Folkhälsomyndigheten presenterar dagligen.I faktabladet Beskrivning av datakällor för avlidna i covid-19 finns information om hur vi tar in och kodar dödsorsaker.

Senast uppdaterad:
Publicerad: