Vävnadsdonation och transplantation i Sverige 2023

Myndigheten ansvarar för den nationella strukturerade uppföljningen av donations- och transplantationsverksamheten. Socialstyrelsens årliga lägesrapport om organdonation och transplantation i Sverige är en del av den nationella systematiska uppföljningen av donations- och transplantationsverksamheten. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare, vårdgivare, verksamhetschefer och berörd personal inom hälso- och sjukvården. Lägesrapporten bygger på statistik från de olika verksamhetsområdesgrupperna (VOG) inom Vävnadsrådet/SKR, IVO, RMV, Cornearegistret m.fl.

Avrapportering

Lägesrapporten publiceras årligen senast den 30 juni.

Ansvarig utredare

Wenche Stribolt (Enheten för nationellt donationscentrum)
Publicerad: