Utvärderingen av överenskommelsen mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

Socialstyrelsen ska lämna en slutredovisning avseende uppföljningen och utvärderingen av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar senast 1 oktober 2024. Uppföljningen och utvärderingen omfattar regionernas utvecklingsarbete med följande områden: krigsorganisation och dess bemanning, samverkan och ledning, planeringssamverkan, utbildning och övning, omhändertagande av många skadade, försörjningsberedskap, och andra robusthöjande åtgärder.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 1 oktober 2024.

Ansvarig utredare

Anders Nordlund (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: