Uppföljning av god och nära vård 2023

Socialstyrelsen kommer att följa upp de insatser som regionerna och kommunerna vidtar med anledning av överenskommelsen mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2023 samt analysera och rapportera hur omställningen till en god och nära vård i regionerna och kommunerna utvecklas. Även ett urval av indikatorer för att följa omställningen kommer att tas fram. Uppföljningen bygger på att regioner och kommuner har svarat på frågor utifrån en enkät som bygger på överenskommelsen om god och nära vård mellan staten och SKR 2023. Utöver detta avser Socialstyrelsen att genomföra en fördjupad analys i tre län i form av intervjuer med personer som har ett hälso- och sjukvårdsansvar i regional och kommunal primärvård samt vissa analyser av ekonomisk statistik och personalstatistik.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 30 augusti 2024.

Ansvarig utredare

Ann Bergman (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: