Strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet

Uppdraget avser att genomföra årliga dialoger med regionerna med hjälp av expertkompetens som uppdraget ställer krav på. Syftet är att stödja och stimulera regionernas utvecklings- och förändringsarbete för bättre tillgänglighet genom att öka intresset för lärande och stärka drivkrafterna till förändring. Vidare avses att utveckla en samlad uppföljning som kan användas som underlag för de årliga dialogerna och för löpande dialoger med regionerna, som omfattar att följa och analysera:

Avrapportering

Uppdraget delredovisades i oktober 2022, i mars 2023 och i mars 2024, och planeras att slutredovisas senast den 31 maj 2025,

Ansvarig utredare

Rebecca Mosson (Enheten för tillgänglighet och kompetensförsörjning)
Senast uppdaterad:
Publicerad: