Självskada med eller utan suicidavsikt bland flickor – senaste utvecklingen

Socialstyrelsen noterade en brant ökning av nya fall av självskada bland flickor under det andra pandemiåret. Uppgifter om självskada baseras på inrapporteringar till myndighetens nationella patientregister. Detta projekt syftar till att beskriva den fortsatta utvecklingen och närmare beskriva gruppen som självskadar sig. Det finns ett samband mellan att skada sig själv och suicid varför det är angeläget att bevaka utvecklingen av självskada.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 15 december 2024.

Ansvarig utredare

Peter Salmi (Enheten för specialiststöd 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: