Organdonation och transplantation i Sverige 2023

Myndigheten ansvarar för den nationella strukturerade uppföljningen av donations- och transplantationsverksamheten på regional och nationell nivå. Socialstyrelsens årliga lägesrapport om organdonation och transplantation i Sverige är en del av den nationella systematiska uppföljningen av donations- och transplantationsverksamheten. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare, vårdgivare, verksamhetschefer och berörd personal inom hälso- och sjukvården. Lägesrapporten bygger på statistik från Svenskt Intensivvårdsregister, Scandia Transplant, Sveriges transplantationskoordinatorer, regionala donationsansvariga läkare och regionala donationsansvariga sjuksköterskor. Myndigheten följer ett antal av de kvalitetsindikatorer som har tagits fram av Vävnadsrådet.

Avrapportering

Lägesrapporten publiceras årligen senast den 30 juni.

Ansvarig utredare

Wenche Stribolt (Enheten för nationellt donationscentrum)
Senast uppdaterad:
Publicerad: