Nationell utvärdering av vården vid hjärtsvikt

Socialstyrelsen genomför en utvärdering av vården vid hjärtsvikt. Eftersom arbetet med uppdateringen av de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård har pausats utgår denna utvärdering utifrån de förbättringsområden som framkommit i den tidigare utvärderingen av hjärtsjukvården, 2015. Utvärderingen tar hänsyn till internationella och nationella kunskapsstöd och hur de har bidragit till utvecklingen. Utvärderingen kommer att vara en pilot för att ta fram en metod för att utvärdera vården utifrån flera kunskapsstöd utöver nationella riktlinjer, och förutom förbättringsområden ska den också kunna påvisa behov av vägledning.

I projektet ingår att ta fram indikatorer för uppföljning. Datakällor för indikatorerna är Socialstyrelses hälsodataregister och dödsorsaksregistret, nationella kvalitetsregister samt enkätundersökningar.

Myndigheten strävar efter att samverka med det nationella programområdet (NPO) för hjärt- och kärlsjukdomar under utvärderingens gång.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 30 november 2024.

Ansvarig utredare

Anastasia Simi (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: