Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem för äldre- och funktionshinderomsorg

Socialstyrelsen har i uppdrag att kartlägga och analysera hur kommunernas avgiftssystem för äldre- och funktionshindersomsorg är utformade samt hur de nuvarande bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) tillämpas i praktiken. Kartläggningen baseras bland annat på en enkät till kommunerna, granskning av kommunernas webbsidor och intervjuer med kommuner och organisationer. Målet med projektet är att redovisa en kartläggning och analys av uppdragets frågeställningar, som är följande:

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 31 januari 2025.

Ansvarig utredare

Charlotte Fagerstedt (Enheten för socialtjänst 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: