Indikatorer för de nationella riktlinjerna för graviditet, förlossning och tiden efter

Under 2023 påbörjades arbetet med att ta fram indikatorer för de nationella riktlinjerna för graviditet, förlossning och tiden efter. Sverige är ett av länderna med lägst mödra- och barnadödlighet i världen och förlossningsvården har utvecklats snabbt de senaste decennierna. Samtidigt finns fortfarande utmaningar i mödrahälsovården och förlossningsvården, framför allt för att nå utsatta grupper bättre, och för att förbättra upplevelsen av trygghet och delaktighet hos gravida och nyblivna föräldrar. Vården skiljer sig också mellan regionerna. I riktlinjernas prioriteringsstöd ges rekommendationer för hela vårdkedjan från graviditet till eftervård. Det innehåller också ett särskilt fokus på psykisk ohälsa som behöver uppmärksammas i alla delar av vårdkedjan. De totalt 13 indikatorerna avser att följa upp de mest angelägna rekommendationerna i prioriteringsstödet, det vill säga de åtgärder som har fått hög prioritet.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 31 december 2024.

Ansvarig utredare

Madelene Barboza (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: