Fördjupad uppföljning av NHV endometrioskirurgi

Nationell högspecialiserad vård (NHV) är komplex och sällan förekommande, offentligt finansierad och bedrivs vid som mest fem enheter, för ett specifikt sjukdomsområde, i Sverige. Syftet med att koncentrera vården är att upprätthålla god kvalitet, hög patientsäkerhet och effektiv användning av hälso- och sjukvårdens resurser. Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för NHV, och som sådan följer vi tillståndsenheterna genom årlig uppföljning och återkommande fördjupade uppföljningar.

I den årliga uppföljningen av NHV endometrioskirurgi identifierade vi skillnader mellan de nationella enheterna i antalet patienter som bedöms samt andelen av de som bedömts och som sedan opererats. Vi startade därför ett arbete tillsammans med de nationella enheterna inom tillståndsområdet för att analysera dessa skillnader med hjälp av patientregistret.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 31 december 2024.

Ansvarig utredare

Annika Svenner (Enheten för högspecialiserad vård)
Senast uppdaterad:
Publicerad: