En nationell stödfunktion som kan fungera som ett kunskapscentrum och stöd för hälso- och sjukvården i frågor som rör sexuellt våld

I uppdraget ingår bland annat att analysera behovet av en nationell stödfunktion som kan fungera som ett kunskapscentrum och stöd för hälso- och sjukvården i frågor som rör sexuellt våld. Med utgångspunkt från en tidigare kartläggning, genomförd av Socialstyrelsen, ska intervjuer och workshop med experter inom området genomföras. Vi ska också ta del av andra utredningar kring behov av kunskapscenter. Det som ska uppnås med uppdraget är att klargöra vilka behov som finns och utifrån det föreslå om det behövs en nationell stödfunktion som kan fungera som ett kunskapscentrum och stöd för hälso- och sjukvården i frågor som rör sexuellt våld. Kostnader för en sådant kunskapscentrum och stöd kommer också att beräknas.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 15 december 2024.

Ansvarig utredare

Sharareh Akhavan (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: