Autism – förekomst, samsjuklighet och konsekvenser

Socialstyrelsen har nyligen publicerat nationella riktlinjer vid adhd och autism vilket aktualiserar en ökad kunskap om autism. Myndigheten har sedan tidigare en fördjupad kunskap om adhd, där myndigheten exempelvis har följt utvecklingen av den ökande diagnostisken av tillståndet. Motsvarande studier när det gäller autism har inte genomförts i lika omfattning. Föreliggande projekt är en registerstudie som syftar till att hämta in ökade kunskaper om autism i linje med myndighetens tidigare projekt om adhd. Frågor som beaktas inom ramen för projektet rör bland annat utvecklingen av förekomst, samsjuklighet och konsekvenser av att ha tillståndet.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 15 september 2024.

Ansvarig utredare

Peter Salmi (Enheten för specialiststöd 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: