Analys av äldreomsorgens timanställningar

Det är vanligt att personalen i äldreomsorgen arbetar deltid. Nästan hälften av undersköterskorna arbetar deltid (46%) och mer än hälften av vårdbiträdena (60%). Fyra av tio i branschen är visstidsanställda. Andel timanställda i snitt var 2022 23,6% för kommunerna, i jämförelse med 26,1% året innan. Det finns dock stora variationer mellan kommunerna. Socialstyrelsen ska genomföra en analys av förklaringar till skillnader mellan andelen timanställda mellan kommunerna. Analysen ska också inkludera att kartlägga tänkbara orsaker till varför vissa kommuner har minskat andel timanställningar på kort tid. Analysen baseras på uppgifter från uppföljningen av det prestationsbaserade statsbidraget som syftar till att minska andelen timanställningar inom kommunal finansierad vård och omsorg för äldre. Även en intervjustudie kommer att genomföras med förvaltningschefer från ett strategiskt urval av kommuner. Eventuellt kommer studien kompletteras med ett urval av enhetschefer från äldreomsorgen.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 30 september 2024.

Ansvarig utredare

Isabella Björling (Enheten för socialtjänst 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: