Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Framställning och kvalitet inom läkemedelsregistret

Läkemedelsregistret innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept samt alla förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel som hämtats ut mot hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar på apotek.

Kvaliteten i läkemedelsregistret

Kvaliteten i läkemedelsregistret är generellt sett mycket god. Risken för mätfel är liten eftersom insamlingsprocessen i stort sett är automatiserad och baseras på administrativa system. E-hälsomyndigheten kvalitetskontrollerar försäljningsdata som apoteken levererar innan de förs in i registret, men fel och ofullständigheter kan inte helt undvikas.

Bortfallet i läkemedelsregistret är generellt sett mycket litet. Full förteckning av storlek på bortfall för alla variabler finner du i variabelförteckningen nedan.

Rekvisitionsläkemedel och läkemedel som säljs receptfritt för egenvård på apotek eller i dagligvaruhandeln registreras inte i läkemedelsregistret. Volym och kostnadsdata för hela den svenska läkemedelsmarknaden – inklusive receptfria läkemedel och rekvisitionsläkemedel – finns hos E-hälsomyndigheten.

För mer information om registrets framställning och kvalitet, se dokumentet nedan.

Ladda ner

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: