Historik om insatser för barn och unga

Registret över insatser för barn och unga har funnits sedan 1968. Här beskrivs registrets historik.

Registret har funnits sedan 1968. Fram till 1 juli 1994 var Statistiska centralbyrån ansvarig myndighet, varefter Socialstyrelsen tog över ansvaret för registret.

Från 1982 ingår barn och unga mellan 18 och 20 år som haft en insats enligt 3 § eller 6 § LVU. Vissa individinriktade öppenvårdsinsatser ingick i registret till och med 1997.

År 1998 ändrades åldersgränsen för vård enligt Socialtjänstlagen från att omfatta barn i åldern 0–17 till att omfatta barn och unga i åldern 0–20. Variabeln ”Familjeställning” ersattes då med variabeln ”Vårdnadshavare”. De äldre uppgifterna har anpassats till det nya kodverket så långt det varit möjligt. Kontaktperson enligt SoL och LVU samlas inte längre in till registret från och med år 1998 utan som mängdstatistik.

Under perioden 2014-2016 innehåller registret enbart de som hade ett korrekt/fullständigt personnummer. År 2017 infördes en ny föreskrift.Tidigare har enbart ändringar rapporterats in medan det från och med 2017 rapporteras samtliga pågående insatser och dess placeringar in varje år. I samma föreskrift infördes en ny variabel, ensamkommande barn. Även barn som inte har ett korrekt/fullständigt personnummer ingår i registret från och med 2017. År 2017 skapades inget register på grund av kvalitetsbrister. Första året då ett register skapades efter nya föreskriften var referensår 2018. Kommunerna skapar då ett tillfälligt ID-nummer: Det tillfälliga ID-numret är dock enbart unikt inom kommunen.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: