Sällsynta hälsotillstånd

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd. Från 2020 sammanställs underlagen av Ågrenska som är ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser.

Texterna är sorterade i alfabetisk ordning efter diagnosernas namn. Informationen i kunskapsdatabasen utökas med nya texter varje år och texterna uppdateras regelbundet. Ibland görs mindre ändringar mellan uppdateringarna. Till flera av informationstexterna finns en kort sammanfattning i pdf-format som kan laddas ner, skrivas ut och användas i olika sammanhang. Sammanfattningen återfinns högst upp på respektive sida.

Informationen i kunskapsdatabasen är inte avsedd att ersätta professionell vård och inte heller att användas som underlag för diagnos eller behandling.

Kunskapsdatabasen är inte en förteckning över alla kända sällsynta hälsotillstånd, som i dag uppskattas till 6 000–8 000 i världen. Information om sällsynta hälsotillstånd som inte finns med här kan till exempel finnas i den europeiska databasen Orphanet, orpha.net.

Filtrera bland sällsynta hälsotillstånd

Här kan du filtrera på det officiella namnet på det hälsotillstånd du söker. Behöver du söka bredare använder du webbplatsens sökfunktion.

Sällsynta hälsotillstånd

Visar 335 av 335