Sällsynta hälsotillstånd

Sällsynta hälsotillstånd medför vanligen varaktiga konsekvenser för livsvillkoren och särskilda problem som betingas av sällsyntheten. De kräver speciell kompetens och ofta samordnade insatser från hälso- och sjukvården och övriga samhället. På den här sidan kan du hitta och filtrera i kunskapsdatabasen för sällsynta hälsotillstånd.

Ågrenska, ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta hälsotillstånd, sammanställer diagnostexter och är de som svarar på frågor om dem.

E-post: sallsyntahalsotillstand@agrenska.se

Telefonnummer: 031-750 92 00

Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, som finns vid universitetssjukhusen, har särskild kunskap om sällsynta sjukdomar och tillstånd. På webbplatsen CSD i samverkan hittar du mer information.

På den här sidan kan du läsa mer om hur man går tillväga om man inte är nöjd med vården eller tandvården.

Medicinska frågor om sällsynta hälsotillstånd besvaras av sjukvården. Kontakta i första hand din vårdgivare.

Filtrera bland sällsynta hälsotillstånd

Här kan du filtrera på det officiella namnet på det hälsotillstånd du söker. Behöver du söka bredare använder du webbplatsens sökfunktion.

Sällsynta hälsotillstånd

Visar 336 av 336