Patientsäkerhet

Här hittar du information om det nationella patientsäkerhetsarbetet som vänder sig till hälso- och sjukvården och tandvården.

Läs mer om hur vi arbetar för att stärka patientsäkerheten.

Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan som ska stärka patientsäkerheten. Förslaget har varit ute på remiss fram till den 7 oktober och slutversionen kommer att presenteras i början av 2020.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Samlat stöd för patientsäkerhet
Samlat stöd för patientsäkerhet samlar det nationella patientsäkerhetsarbetet och vänder sig till hela hälso- och sjukvården och tandvården. Webbplatsen innehåller information om patientsäkerhet och länkar till bland annat handböcker, åtgärdsprogram, rapporter, statistik, utbildningar och podcasts. Syftet är att stödja dig som chef och medarbetare i hälso- och sjukvården i patientsäkerhetsarbetet.
Senast uppdaterad:
Publicerad: