Öppna jämförelser

Öppna jämförelser innehåller indikatorer och nyckeltal på lokal, regional och nationell nivå. De gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige. Jämförelserna ger insyn och kan användas för att analysera, följa upp och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.

Det här är öppna jämförelser

Öppna jämförelser finns inom områdena hälso- och sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Jämförelserna riktar sig främst till tjänstemän, beslutsfattare och politiker på lokal, regional och nationell nivå.

Syftet med öppna jämförelser:

 • Stimulera verksamheterna att
  • analysera och följa upp sin verksamhet
  • lära av varandra
  • förbättra kvaliteten i verksamheten
  • effektivisera verksamheten.
 • Skapa öppenhet och ge förbättrad insyn i offentligt finansierad hälso- och sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 • Ge underlag för styrning och ledning, både nationellt och lokalt.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Vissa rapporter inom öppna jämförelser för hälso- och sjukvården tar Socialstyrelsen fram i samverkan med andra aktörer, till exempel Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Öppna jämförelser för kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Senast uppdaterad:
Publicerad: