Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Över 100 kommuner får nästan 70 miljoner för att motverka hemlöshet

Publicerad:
Nu är fördelningen av 2024 års statsbidrag till landets kommuner för att motverka hemlöshet klar. Det blir 115 kommuner som får dela på sammanlagt 68,5 miljoner kronor för att arbeta enligt modellen Bostad först.

I förra veckan presenterades Socialstyrelsens senaste nationella hemlöshetskartläggning som visade att drygt 27 000 personer i landet lever i en akut eller tillfällig hemlöshetssituationeller eller i långsiktiga boendelösningar via socialtjänsten. Dessutom bor drygt 1 800 barn med sina föräldrar i akuta eller tillfälliga boenden, en siffra som sannolikt kommer att kunna öka. Idag presenterade nämligen Kronofogden sin sammanställning över antalet genomförda vräkningar 2023 och konstaterar att antalet barn som berördes av vräkningar 2023 var närmare 700. En ökning med 17 procent jämfört med året innan och det högsta antalet sedan 2008 då Kronofogden började mäta.

Bostad först en del av hemlöshetsstrategin

För att minska och förebygga att människor hamnar i hemlöshet har regeringen antagit en nationell hemlöshetsstrategi. I den ingår bland annat olika strategier för att förebygga vräkning men framförallt att modellen Bostad först bör införas i alla kommuner i Sverige.

– Modellen Bostad först innebär att hemlösa personer omedelbart erbjuds ett eget boende utan krav på att först genomgå psykiatrisk behandling eller uppvisa nykterhet eller drogfrihet, säger Anna Nerelius, utredare och ansvarig för samordning av den nationella hemlöshetsstrategin på Socialstyrelsen.

Hårdare konkurrens om statsbidraget

Det är redan ett stort antal kommuner i landet som börjat arbeta enligt modellen Bostad först. Nu blir det alltså sammanlagt drygt 100 kommuner som får dela på nästan 70 miljoner kronor för att starta, utöka eller förbättra verksamhet som redan påbörjats.

– Eftersom det har varit betydligt fler kommuner som ansökt om medel till Bostad först i år jämfört med året innan, och totalsumman är något lägre än under fjolåret är det många kommuner som får en mindre summa i år jämfört med tidigare, säger Johanna Freed, chef på enheten för statsbidrag på Socialstyrelsen.

Mest pengar, över 1,5 miljoner kronor får de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Även mindre kommuner som Linköping, Lund och Botkyrka får uppemot 1,5 miljoner kronor under 2024. Även en liten kommun som Strömstad med drygt 13 000 invånare beviljas statsbidrag för att införa Bostad först under 2024.

 

Kontakt

Anna Nerelius, utredare
Telefon: 075.247 30 39

Kontakt

Johanna Freed, enhetschef
Telefon: 075-247 33 30