Nya regler möjliggör livmoderhalsscreening med självprovtagning under pandemin

Publicerad:
Från mitten av juli får regionerna möjlighet att screena för livmoderhalscancer med hjälp av självprovtagning – om screeningen inte kan genomföras som vanligt på grund av covid-19-pandemin. Det beslutade Socialstyrelsen i dag. De nya föreskrifterna omfattar 23–64-åriga kvinnor och gäller under knappt ett år.

Under covid-19-pandemin har flera regioner haft svårt att genomföra livmoderhalsscreening som vanligt. Inbjudan till gynekologisk cellprovtagning har under våren varit tillfälligt pausad i 13 regioner och reducerad i ytterligare fem, enligt en analys som Socialstyrelsen gjort. Bland annat har regionerna velat minska risken för smittspridning och behövt personalen inom andra delar av vården.

– Screening har bidragit till att kraftigt minska dödligheten i livmoderhalscancer de senaste decennierna. Genom att vi i dag har beslutat om en tillfällig bestämmelse som möjliggör självprovtagning för alla åldrar i screeningprogrammet kan vi fortsätta förhindra att kvinnor insjuknar även nu under pandemin, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Fördelarna överväger nackdelarna

Syftet med provet är att se om man har en infektion med humant papillomvirus, HPV, vilket är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer. HPV-självprovtagning innebär att personen själv samlar vaginalvätska med en provtagningspinne, och sedan skickar provet med post till ett laboratorium. Det handlar alltså om en annan typ av prov än det som tas från livmodertappen av en barnmorska.

– Med hjälp av experter på området bedömer vi att hälsovinster med att möjliggöra HPV-självprovtagning överväger eventuella nackdelar. I nuläget skulle alternativet vara att väldigt många personer inte screenas alls, säger Thomas Lindén.

Föreskrifterna, som kommer att gälla från mitten av juli och knappt ett år framåt, har också varit på remiss hos ett 20-tal instanser. Av 20 svarande är det 18 som tillstyrker eller inte har något att invända mot föreskrifterna.

Viktigt att arbetet följs upp

Enligt reglerna kan regionerna använda självprovtagning om ordinarie screening, där vårdpersonal utför provet, inte kan genomföras trots anpassningar. Det är upp till regionerna att avgöra hur verksamheten med självprovtagning ska utformas. De behöver också säkerställa att de har tillräcklig kapacitet för att samtidigt genomföra annan verksamhet, exempelvis kopplat till covid-19.

– Det är viktigt att användningen av självprovtagning följs upp och utvärderas. Parallellt kommer vi också att se över kunskapsunderlaget bakom det ordinarie screeningprogrammet, bland annat för att se hur självprovtagning kan användas även framöver, säger Thomas Lindén.

Kontakt

Thomas Lindén
Telefon: 075-247 32 17