Kraftig ökning av självskador bland unga flickor

Publicerad:
Under det andra pandemiåret har antalet nya fall av självskador med eller utan suicidavsikt bland unga flickor ökat markant. Bland 12-åriga flickor var ökningen nära 80 procent mellan 2020-2021 och i åldersgruppen 13-16 år 40-50 procent. Det visar ny statistik som Socialstyrelsen tagit fram. Ökningen av antalet nya fall gäller både flickor som tidigare fått en psykiatrisk diagnos och för dem som fick en diagnos för första gången i samband med självskada.

Under en längre tid har antalet psykiatriska diagnoser bland barn och unga vuxna ökat och Socialstyrelsen har nu studerat om de två första åren med pandemi, 2020 och 2021, har lett till en ökning av självskador med eller utan suicidavsikt.

– Under det första pandemiåret såg vi ingen tydlig ökning men däremot under 2021 har det framförallt bland flickor skett en stor ökning av det som kallas avsiktlig självdestruktiv handling, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Nära 80 procents ökning bland 12-åriga flickor

Det är framför allt bland flickor i åldrarna 12-17 år som antalet nya fall ökade 2021 jämfört med tidigare år. För 12-åriga flickor var ökningen närmare 80 procent mellan 2020 och 2021. För flickor i åldrarna 13-16 år ökade fallen med 40-50 procent under motsvarande period. För pojkar och unga män skedde dock ingen ökning och bland män 18-24 år minskade till och med antalet fall.

– Totalt rör det sig om drygt 1300 nya fall av avsiktlig självdestruktiv handling bara under 2021, oftast genom förgiftning, och det är alltså bland flickor ökningen har skett. Ökningen syns både bland de som inte tidigare fått en psykiatrisk diagnos och flickor som sedan tidigare har diagnostiserats, ofta med depression, säger Peter Salmi.

Finns tydligt samband mellan självskada och suicid

Att självskada, eller avsiktlig självdestruktiv handling, har ökat så mycket tyder på en försämrad psykisk hälsa under pandemin. Ökningen är oroande eftersom det finns ett tydligt samband mellan självskada och fullbordad suicid längre fram.

– Vi vet inte vad ökningen av den psykiska ohälsan bland barn och unga, som ju noterats under lång tid, beror på. Men den sker inom en bred grupp av unga vilket kan tala för att orsakerna bakom ökningen kan finnas i miljöer där de flesta barn och unga vistas, säger Peter Salmi.

Även om ökningen av antalet nya fall av avsiktlig självdestruktiv handling bland flickor 12-17 år har ökat i de flesta regioner finns även stora regionala skillnader. Allra störst ökning har skett i Västmanland medan en liten minskning skett i Gävleborg under 2021.

Ökning av nya fall av avsiktlig självdestruktiv handling bland flickor under pandemiåret 2021

Kontakt

Peter Salmi, utredare
Telefon: 075-247 38 87