Katastrofmedicinskt Centrum får i uppdrag att bistå nationell samordning av patientmottagande från Ukraina

Publicerad:
Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland ska samordna och leda en operativ grupp som kan bistå vid ett eventuellt mottagande av patienter från Ukraina på nationell nivå. Det framgår av ett avtal som Socialstyrelsen träffat med regionen.

Socialstyrelsen ska verka för att expertis inom katastrofmedicin och krisberedskap står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina kan Sverige inom kort komma att få förfrågningar om att ta emot patienter. Det finns behov av att sådana förfrågningar samordnas på nationell nivå, något Socialstyrelsen arbetat intensivt med sedan invasionens start.

Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland fungerar sedan tidigare som Nationellt kunskapscentrum inom traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen. Myndigheten bedömer att här finns den expertis som krävs för att koordinera det svenska mottagandet.

Socialstyrelsen har nu träffat ett avtal med Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland om att ta fram en nationell process för fördelning av patienter mellan regioner. Inom ramen för uppdraget ska Region Östergötland samordna och leda en operativ grupp, bestående av representanter från regionerna och Socialstyrelsen, som kan bistå i den nationella samordningen.

– Fördelningen ska baseras på potentiella vårdbehov och tillgängliga resurser hos regionerna. Inom ramen för arbetet ska en bedömning även göras för hur regioner som inte tar emot externa patienter kan vara behjälpliga som stöd för de regioner som tar emot patienter, säger Taha Alexandersson, tf krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Uppdraget, som löper till och med 30 juni, omfattar inte samordning av eventuella patienter från Ukraina som söker vård i Sverige på egen hand.

 

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05