Halvering av andelen döda bland dem som sjukhusvårdats för covid-19

Publicerad:
Allt färre av patienterna som läggs in på sjukhus för covid-19 behöver intensivvård. Sedan pandemin började är det även hälften så många av dem som vårdas på sjukhus som dör, visar statistik från Socialstyrelsens covid-19-databas.

– Under pandemins gång har vården fått allt större kunskap om hur covid-19 ska behandlas, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Mellan mars och oktober vårdades knappt 18 500 patienter på sjukhus för covid-19. Totalt 14 procent av patienterna fick under perioden vård på en intensivvårdsavdelning, IVA. Fler behövde intensivvård i början av pandemin. I mars var andelen patienter på IVA 20 procent, för att sjunka till 9,1 procent i oktober. Det är även färre som får vård i respirator bland intensivvårdspatienterna. Andelen har sjunkit från 87 procent i mars till 43 procent i oktober.

Även dödligheten bland dem som vårdats på sjukhus har minskat. Totalt var det 13 procent som avled 14 dagar efter inläggning på sjukhus mellan mars och oktober. I mars var andelen som avled 20 procent och i oktober 8,7 procent, det vill säga det har skett mer än en halvering.

Siffrorna indikerar att vården har blivit bättre på att behandla patienter med covid-19. 

 – Orsakerna till minskande intensivvårdsbehov och sjunkande mortalitet kan en studie av denna typ aldrig svara på. Men det finns flera tänkbara faktorer som kan ha bidragit, till exempel proppförebyggande behandling, cortison, bukläge och bättre metoder för syrgasbehandling. Förbättrad vårdkapacitet och minskad belastning på vården samt mindre sjuka patienter vid inläggning på sjukhus kanske också har bidragit, säger Thomas Lindén. 

Den nationella covid-19-databasen är skapad genom samkörning av register på Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Folkhälsomyndigheten samt Svenska Intensivvårdsregistret i samverkan med svenska forskare.

Kontakt

Thomas Lindén