Färre patienter på akutmottagningarna under pandemin – men andelen inskrivningar ökar

Publicerad:
Mellan mars och september var det 159 000 färre som sökte hjälp vid landets somatiska akutmottagningar, jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt som patientantalet gått ned under pandemin har andelen besök som leder till inskrivning i slutenvården ökat, visar Socialstyrelsens analys.

Socialstyrelsen följer utvecklingen av sjukdomen covid-19 och dess effekter för patienter på somatiska akutmottagningar, som tar emot personer med fysiska besvär och skador. Mellan mars och september minskade antalet personer som sökte sig till akuten med 16 procent, motsvarande 159 000 personer, jämfört med samma period förra året.

Tydligast trend bland unga och äldre

Nedgången har skett i alla län och något mer bland kvinnor än bland män. Tydligast har trenden varit i åldersgrupperna 0-17 år och 70 år och äldre. Besöken har minskat i alla diagnosgrupper, förutom misshandel där det varit en mindre ökning.  

– Även för diagnoser som ger covid-19-liknande symtom har det skett en uppgång, vilket indikerar att man sökt sig till akuten på grund av oro för att ha smittats av covid-19, säger Thea Enhörning, utredare på Socialstyrelsen.

Besöken minskade framför allt i början av pandemin. Mellan vecka 10 och 14 uppgick nedgången på de somatiska akutmottagningarna till 31 procent.

– Därefter ökade antalet patienter successivt fram till mitten av sommaren, men var i september månad fortfarande lägre än tidigare års nivåer, säger Thea Enhörning.

Kan få allvarliga konsekvenser

Det finns olika förklaringar till siffrorna. En är att fler vänt sig till digitala vårdgivare, en annan att det funnits ett minskat vårdbehov då exempelvis skador och spridning av influensa minskat som en konsekvens av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

– Samtidigt visar undersökningar att var femte person undvikt att söka vård trots att de kan ha haft ett behov, vilket kan få allvarliga konsekvenser, säger Thea Enhörning

Samtidigt som antalet patienter på akutmottagningarna har blivit färre visar Socialstyrelsens analys att andelen besök som leder till inskrivning har ökat. 

– Det skulle kunna vara en indikation på att de som sökt akutmottagningarna under pandemin är de som haft allvarligare tillstånd, säger Thea Enhörning.

Analyserna baseras på inrapporterade uppgifter till Socialstyrelsens patientregister samt uppgifter från Statistiska Centralbyrån och offentlig statistik från Folkhälsomyndigheten.

Kontakt

Thea Enhörning
Telefon: 075-247 45 24