Covid-19 tredje vanligaste dödsorsaken under andra halvåret

Publicerad:
Under andra halvåret 2020 dog drygt 3 500 personer i covid-19, vilket var den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Det visar preliminär dödsorsaksstatistik från Socialstyrelsen.

Totalt dog 46 277 personer mellan juli och december i fjol, vilket var en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Sammanlagt 12 800 dödsfall inträffade i hjärt- och kärlsjukdomar, 11 500 i tumörer och 3 503 i covid-19.

­ – Den ökade smittspridningen under slutet av året ledde till att covid-19 var den näst vanligaste dödsorsaken under december månad. Det är viktigt att vi alla fortsätter att följa rekommendationerna för att minska smittspridningen och risken att dö i covid-19, säger Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Medelåldern bland dem som dog i cancer var 75,9 år för kvinnor och 75,8 år för män. Cancer var också den främsta orsaken till förlorade levnadsår under andra halvåret 2020 följt av hjärt-kärlsjukdomar.

Nio av tio som dog i covid-19 över 70 år

Närmare 94 procent av de som avled i covid-19 var över 70 år, att jämföra med drygt 89 procent under första halvåret. Totalt 6 personer var under 20 år varav 4* barn i åldern 0-17 år. Det kan jämföras med att det i genomsnitt dog drygt 3 barn per år i influensa 2015-2019.

– Det finns ett tydligt samband mellan ökad dödlighet och hög ålder. Oavsett ålder ökar risken att dö om man har underliggande sjukdomar, säger Mona Heurgren.

De flesta dödsfall till följd av covid-19 inträffade på sjukhus eller på särskilt boende. Dödsfall bland kvinnor med covid-19 skedde i något större utsträckning på särskilt boende, 47,3 procent, medan män oftare avled på sjukhus, 60,8 procent.

– Ett liknande mönster syns för övriga dödsorsaker och speglar bland annat att kvinnor i genomsnitt lever längre och i högre utsträckning bor på särskilt boende, säger Mona Heurgren.

Inte fler självmord

De dödsorsaker som i övrigt dominerade under andra halvåret var demenssjukdomar, lungsjukdomar och dödsfall till följd av yttre orsaker, till exempel fallolyckor, trafikolyckor och förgiftningar. Oron för att pandemin skulle leda till att fler tar sitt liv får inget stöd i den preliminära statistiken. Hittills har under 500 fall av självmord rapporterats, att jämföra med 651 under motsvarande period 2019.

– Självmordsstatistik, men även övriga dödsfall som utreds som yttre orsaker, är osäkra i den preliminära statistiken. Vi får fortfarande dödsorsaksintyg från Rättsmedicinalverket, framför allt för perioden november-december, säger Mona Heurgren.

Preliminärt har 97 839 dödsfall rapporterats in till dödsorsaksregistret 2020 varav 9 143 till följd av covid-19. För cirka 2 500 dödsfall väntar Socialstyrelsen på dödsorsaksintyg så fördelningen av dödsorsaker kan ändras. Officiell dödsorsaksstatistik för hela året 2020 publiceras i juni.

* Ett ytterligare barn rapporterades till Socialstyrelsen efter statistikens sammanställning och ingår därför inte i summorna i exceltabellerna. Där står det att 3 barn avlidit.

Kontakt

Mona Heurgren, avdelningschef

Kontakt

David Pettersson, statistiker
Telefon: 075-247 31 26

Kontakt

Jeroen De Munter, statistiker
Telefon: 075-247 42 43