Besöksförbudet hindrar inte äldre att lämna boendet

Publicerad:
Med anledning av frågeställningar i medier i dag om besöksförbudet på äldreboenden vill Socialstyrelsen göra ett förtydligande.

Förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 utgör inget hinder för äldre att på egen hand eller med hjälp lämna boendet för att till exempel promenera eller träffa anhöriga. Socialstyrelsen har information om detta på myndighetens webbplats.

Utöver utrymmen inomhus har många särskilda boendeformer för äldre även till exempel en terrass, en uteplats eller en begränsad trädgård som hör till själva boendet. I sådana utrymmen gäller enligt Socialstyrelsens bedömning besöksförbudet.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05