Nationella screeningrådet

Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet har en central roll i arbetet med att utarbeta nya rekommendationer och revidera befintliga rekommendationer om nationella screeningprogram.

Det här gör nationella screeningrådet

Det nationella screeningrådet är en permanent grupp med bred ingång till vård- och omsorgsfrågor. Rådet ger förutsättningar för att bedöma screeningfrågor ur ett övergripande perspektiv och med kontinuitet över tid.

Rådets huvudsakliga uppgifter är att

 • värdera om en fullständig bedömning av screeningprogrammet ska göras enligt Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram
 • göra bedömning om en utredning ska fortsätta efter att den vetenskapliga grunden för programmet beaktats
 • göra en helhetsbedömning av screeningprogrammet när underlaget för samtliga bedömningskriterier är framtaget.

Nationella screeningrådets sammansättning

Det nationella screeningrådet består av en ordförande och elva ledamöter med en mandatperiod på fyra år med möjlighet till omval. Ledamöterna utses av Socialstyrelsen.

Rådets ledamöter

Ordförande

 • Lars-Torsten Larsson, avdelningschef för avdelningen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen

Representanter för hälso- och sjukvårdsregionerna (landstingspolitiker)

 • Ewa Back (s), Norrlandstingens regionförbund
 • Denise Norström (s), Region Uppsala-Örebro
 • Marie Ljungberg Schött (m), Region Stockholm-Gotland
 • Mia Frisk (kd), Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Cecilia Andersson (c), Västra sjukvårdsregionen
 • Stefan Lamme (m), Södra sjukvårdsregionen

Myndighetsrepresentanter

 • Malin Blixt, enhetschef Tandvårds- och läkemedelsföremånsverket
 • Anders Tegnell, avdelningschef Folkhälsomyndigheten

Sakkunniga

 • Jan Adolfsson, sakkunnig screening, läkare och docent
 • Ami Hommel, sakkunnig omvårdnad, ordförande Svensk sjuksköterskeföreningStefan Lindgren, sakkunnig medicin, ordförande Svenska läkarsällskapet
Senast uppdaterad:
Publicerad: