Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, ST-rådet

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, ST-rådet, är ett rådgivande organ som har bildats på uppdrag av regeringen. Rådets uppgift är att stötta Socialstyrelsen i arbetet med läkarnas och tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.

Det här gör ST-rådet

ST-rådet har till uppgift att bistå Socialstyrelsen med att

 • dela in och benämna de specialiteter där det går att få specialistkompetens samt avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialistkompetens
 • ta fram målbeskrivningar för vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för varje specialistkompetens
 • stödja sjukvårdshuvudmännen att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen
 • främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen
 • följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen
 • ta fram kriterier för utbildande enheter så att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.

ST-rådet bistår också Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares och tandläkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.

ST-rådets sammansättning

ST-rådet består av en ordförande och sex andra ledamöter för frågor om läkares specialiseringstjänstgöring samt sex andra ledamöter för frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring.

ST-rådet för läkare

Ordförande: Mattias Fredricsson, Socialstyrelsen

Ledamöter:

 • Matts Olovsson, Sveriges universitets- och högskoleförbund
 • Emelie Hultberg, Sveriges läkarförbund
 • Jörgen Thorn, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Carin Renger, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Hans Hjelmqvist, Svenska Läkaresällskapet
 • Sofia Warne, Sveriges Yngre Läkares Förening

ST-rådet för tandläkare

Ordförande: Mattias Fredricsson, Socialstyrelsen

Ledamöter:

 • Karin Garming Legert, Sveriges universitets- och högskoleförbund
 • Urban Alsenmyr, Sveriges Tandläkarförbund
 • Anna Carin Dahlgren, Sveriges Folktandvårdsförening
 • Linda Rosén, Privattandläkarna
 • Karin Hammarlund, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Georgios Tsilingaridis, Studierektorsnätverket
Senast uppdaterad:
Publicerad: