Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, som har inrättats på uppdrag av regeringen.

Nationella vårdkompetensrådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom vården. Nationella vårdkompetensrådet är placerat på Socialstyrelsen med ett tillhörande kansli.

Prenumerera på vårdkompetensrådets nyhetsbrev

Det här gör Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet ska

 • långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av personal inom hälso- och sjukvården
 • främja samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga aktörer har en gemensam bild av kompetensförsörjningsbehoven i vården
 • tillgängliggöra sammanställningar av fakta- och kunskapsunderlag och utifrån dessa göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven, inklusive behovet av framtidens vårdkompetens
 • lämna bedömningar till berörda aktörer och beslutsfattare i frågor som har betydelse för kompetensförsörjningen på lokal, regional och nationell nivå
 • stödja och föra en dialog med verksamheterna på den sjukvårdsregionala nivån.

Rådets uppdrag ska inriktas på de professioner eller kompetenser som kräver högskoleutbildning.

Läs mer om Nationella vårdkompetensrådets verksamhet.

Nationella vårdkompetensrådets sammansättning

Ordförande:

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ledamöter:

 • Katrine Riklund, prorektor, Umeå universitet
 • Roger Klinth, rektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Lena Mårtensson, prorektor, Högskolan i Skövde
 • Johan Dabrosin Söderholm, dekan, Linköpings universitet
 • Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
 • Hans Svensson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
 • Jonas Appelberg, verksamhetschef kliniskt forskningscentrum, Region Örebro
 • Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Sörmland
 • Ulrika Sundquist, HR-direktör, Region Stockholm
 • Lis Palm, FOU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund
 • David Lidin, medicinskt ansvarig, socialförvaltningen, Stockholms stad
 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet

Kontakt

Nationella vårdkompetensrådet
Senast uppdaterad:
Publicerad: