Äldrerådet

Äldrerådet är Socialstyrelsens forum för kontakt och samverkan med pensionärsorganisationerna.

Det här gör Äldrerådet

Äldrerådet

 • bevakar att äldrefrågorna tas om hand inom Socialstyrelsens olika verksamheter
 • identifierar områden där Socialstyrelsen bör ta initiativ och agera
 • ger Socialstyrelsen vägledning och synpunkter i övergripande och principiellt viktiga äldrefrågor. 

Äldrerådets sammansättning

Rådet består av två ledamöter från Socialstyrelsen och ledamöter från pensionärsorganisationerna.

Socialstyrelsen​

 • Ordförande: Natalia Borg, ​​avdelningschef, avdelningen för analys
 • Samordnare för äldrefrågor: Michaela Prochazka, avdelningen för analys

Pensionärernas Riksorganisation, PRO

 • Ledamot och sakkunnig äldreomsorgsfrågor: Carina Benjaminsson
 • Ersättare och sakkunnig hälso- och sjukvårdsfrågor: Marie Näslund

​Seniorerna – Sveriges Pensionärsförbund, SPF​

 • ​Ledamot: Mona Wilsson
 • ​Ersättare: Ann Hedberg Balkå

Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund, SKPF

 • Ledamot: Liza Di Paolo-Sandberg
 • Ersättare: Per-Ulf Sandström

Sverigefinska Pensionärerna, SFP

 • Ledamot: Kaisa Lamu
 • Ledamot: Seppo Puolle
 • Suppleant: Anja Nyman

Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG

 • Ledamot: Agneta Salmonsson
 • Ersättare: Eva B Henriksson
Senast uppdaterad:
Publicerad: