Äldrerådet

Äldrerådet är Socialstyrelsens forum för kontakt och samverkan med pensionärsorganisationerna.

Det här gör Äldrerådet

Äldrerådet

 • bevakar att äldrefrågorna tas om hand inom Socialstyrelsens olika verksamheter
 • identifierar områden där Socialstyrelsen bör ta initiativ och agera
 • ger Socialstyrelsen vägledning och synpunkter i övergripande och principiellt viktiga äldrefrågor. 

Äldrerådets sammansättning

Rådet består av två ledamöter från Socialstyrelsen och ledamöter från pensionärsorganisationerna.

Socialstyrelsen​

 • Ordförande: Natalia Borg, ​​avdelningschef, avdelningen för utvärdering och analys
 • Samordnare för äldrefrågor: Michaela Prochazka, avdelningen för utvärdering och analys

Pensionärernas Riksorganisation, PRO

 • Ledamot och sakkunnig äldreomsorgsfrågor: Susanne Öhrling
 • Ersättare och sakkunnig hälso- och sjukvårdsfrågor: Anna Werkelin-Ahlin

​Seniorerna – Sveriges Pensionärsförbund, SPF​

 • ​Ledamot: Monica Ulfhielm
 • ​Ersättare: Mona Wilsson

Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund, SKPF

 • Ledamot: Karin Liljestrand
 • Ersättare: Gunvor Petersson

Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG

 • Ledamot: Eva B Henriksson
 • Ledamot: Sonia Helsingwall
Senast uppdaterad:
Publicerad: