Nationella riktlinjer: adhd och autism

Gör tidiga insatser, utan att vänta på diagnos – men fördröj inte de neuropsykiatriska utredningarna. Höj kunskapen hos vård- och socialtjänstpersonalen, och förbättra stödet till utsatta grupper. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna om adhd och autism. De vänder sig till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården (även elevhälsan) eller socialtjänsten.

Huvudrapport med rekommendationer

Riktlinjerna i korthet

Vi utvärderar vården och stödet med hjälp av indikatorer och målnivåer

Vi kommer att utvärdera vården och stödet vid adhd och autism. För detta har vi tagit fram indikatorer. Du som är beslutsfattare kan också använda indikatorerna för att följa upp och utveckla din verksamhet.

Indikatorer

Kontakt

Evelyn Andersson, rekommendationer

Kontakt

Louise von Bahr, rekommendationer

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: