Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism – information till patienter

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer om behandlingar och annat stöd till dig som har adhd eller autism.

Riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att veta för dem som bestämmer över vården och socialtjänsten. Därför beskrivs kanske inte just det stöd som du behöver, även om det är viktigt och effektivt.

Riktlinjerna publicerades i mars 2024. De är Socialstyrelsens första nationella riktlinjer om adhd och autism.

Några centrala budskap

Vi ger 57 rekommendationer till beslutsfattare och chefer i riktlinjerna. Här sammanfattar vi några viktiga budskap:

Du ska få hjälp i tid av kunnig personal

Det är stor chans att din vardag kan fungera bra, om du får rätt stöd och förståelse från människorna runt omkring dig.

Du kan till exempel få stöd från vården eller socialtjänsten. Du som går i skolan kan också få stöd från elevhälsan. Du som har ett jobb kan få hjälp av din chef eller företagshälsan att anpassa arbetsuppgifterna.

En utredning kan visa vad som passar just dig

Du kan behöva en neuropsykiatrisk utredning om du eller andra misstänker att du har adhd eller autism. Då bör vårdpersonalen kontrollera både vad som är svårt för dig och vad du är bra på. Sedan behöver personalen se till att du får stöd och behandling som passar just dig. Det kan vara mycket olika för olika personer.

Till exempel kan du som har både autism och en intellektuell funktionsnedsättning behöva mycket stöd och hjälp i vardagen under hela livet. Medan du som har mindre svårigheter kan klara dig utan stöd, när du väl har hittat strategier för att klara av de förväntningar som finns i samhället.

Ofta får du gå kurser efter utredningen, för att lära dig mer om adhd eller autism, om du har fått en sådan diagnos. De som har barn med adhd eller autism får också gå kurs.

Många behöver flera sorters behandling

För att få rätt stöd kan du behöva kontakt med flera behandlare i olika delar av vården och socialtjänsten – till exempel en psykolog, läkare, kurator och boendestödjare. Om du har många kontakter kan du få hjälp att samordna dem av en vård- och stödsamordnare.

Här är några exempel på stöd och behandling som många med adhd eller autism blir hjälpta av:

  • Kognitivt stöd kan hjälpa dig att till exempel planera och hålla reda på tiden.
  • Kommunikativt stöd kan göra det lättare för dig med autism att kommunicera med andra.
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa om du har svårt att hantera känslor och impulser. Det kan också hjälpa mot ångest.
  • Du som har barn kan få föräldraskapsstöd för att kunna hantera vardagslivet lättare.
  • En boendestödjare kan hjälpa dig som har svårt att till exempel handla, städa eller betala räkningar själv.
  • Du som är arbetslös kan få hjälp av en arbetsspecialist att söka jobb snabbt, med en modell som kallas IPS.
  • Du som har adhd kan ha stor nytta av läkemedel som förbättrar uppmärksamheten och koncentrationen.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi kommer att utvärdera hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten följer riktlinjerna om adhd och autism. Våra utvärderingar riktar sig till beslutsfattare och pekar på vad som behöver förbättras.

Kontakt

Evelyn Andersson, rekommendationer
Telefon: 075-247 36 89

Kontakt

Louise von Bahr, rekommendationer
Telefon: 075-247 44 42

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 31 29
Publicerad: