Undersökningsmetoder, bildhantering, säkerhet, läkemedel (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren på ett säkert sätt kan använda och optimera neuroradiologiska metoder för diagnostik av sjukdomar inom centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva olika neuroradiologiska undersökningsmetoders fysik, teknik, indikation och kontraindikation.
  • Beskriva hur olika biologiska och patofysiologiska tillstånd påverkar bildens utseende (signalmönster, täthet, ekogenicitet).
  • Beskriva och minimera olika bildartefakter.
  • Beskriva olika kontrastmedel, deras indikationer, kontraindikationer och biverkningar samt biverkningarnas profylax och behandling.
  • Välja och optimera neuroradiologiska undersöknings-, bildbearbetnings- och rekonstruktionsmetoder.
  • Utföra och tolka kvantitativa analyser av neuroradiologiska biomarkörer.
  • Beskriva och tillämpa principer för MR-säkerhet och strålskydd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: