Tropik- och resemedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskaper om klinik, diagnostik, profylax och behandling av infektionssjukdomar som förekommer i tropiska och subtropiska regioner eller som kan drabba utlandsresenärer.

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3, c4, c5, c6, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1 
Till viss del: STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc9, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för infektionssjukdomar i samband med resor och migration.
  • Redogöra för infektionssjukdomar (vanliga och allvarliga) som förekommer i tropiska och subtropiska regioner.
  • Redogöra för geografisk utbredning, reservoarer, vektorer och smittvägar för ovanstående sjukdomar där det är tillämpbart.
  • Bedöma frågeställningar och ge råd om provtagning och diagnostik vid ovanstående sjukdomar.
  • Redogöra för hur sanitära förhållanden och näringsstatus påverkar sjukdomsspridning och förlopp.
  • Redogöra för geografisk mikrobiologi det vill säga patogener som också förekommer i Sverige men som har andra virulensfaktorer eller resistensmekanismer än vad som är vanligt förekommande i Sverige.
  • Redogöra för sjukdomar som särskilt drabbar barn och gravida i tropiska och subtropiska regioner.
  • Ge råd och rekommendera adekvat profylax till utlandsresenärer för att förebygga sjukdom under resa.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för vaccination och läkemedelsprofylax samt möjliga biverkningar av dessa.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: