Toxikologi för rättsläkare

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva grundläggande kunskaper för att förstå och tolka toxikologiska fynd vid undersökning av levande och avlidna.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 5
Till viss del: 3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva grundläggande toxikologiska processer.
  • Tillämpa kunskaperna genom att: 
    - välja provtagningsmaterial och -lokal samt substansgrupp eller substans. 
    - tolka och kontrollera analysvärden hos levande och avlidna. 
    - förklara resultat i aktuellt sammanhang (till exempel för polisen, närstående eller media). 
    - beakta genetiska och kulturella särdrag i analys och tolkning. 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: