Toxikologi för rättsläkare

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva grundläggande kunskaper för att förstå och tolka toxikologiska fynd vid undersökning av levande och avlidna.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c5
Till viss del: c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva grundläggande toxikologiska processer.
  • Tillämpa kunskaperna genom att: 
    - välja provtagningsmaterial och -lokal samt substansgrupp eller substans. 
    - tolka och kontrollera analysvärden hos levande och avlidna. 
    - förklara resultat i aktuellt sammanhang (till exempel för polisen, närstående eller media). 
    - beakta genetiska och kulturella särdrag i analys och tolkning. 

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: