Symtombaserad handläggning

Symtominriktad utredning är vanligt inom de flesta kliniska specialiteter och en specialist i internmedicin måste kunna handlägga dessa patienter självständigt.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och analysera vanliga och mindre vanliga sjukdomssymtom.
  • Organisera och genomföra strukturerad utredning baserat på symtomanalys.
  • Tillämpa adekvat behandling baserat på analys av symtom.
  • Differentiera somatiska från psykosomatiska orsaker till förekommande symtom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: