Ryggens skador och sjukdomar

Kurs i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap i anatomi, biomekanik, patofysiologi och symtomatologi för väsentliga skador och sjukdomar samt deras utredning, behandling och prognos.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra detaljerat för rygganatomi och tillämpa denna för klinisk undersökning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
 • Redogöra för ryggsjukdomarnas epidemiologi och prognos.
 • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder och bedöma bilder och undersökningsfynd.
 • Redogöra för basala biomekaniska principer och tillämpa dessa vid utredning och behandlingsval.
 • Redogöra för basutbudet för ortopediska hjälpmedel och dess plats i behandlingsrutinerna.
 • Identifiera relevanta livsstilsfaktorer och bedöma den sammanvägda riskprofilen och vidta relevanta åtgärder.
 • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av behandling.

Elektivt:

 • Diagnostisera ryggkirurgiska tillstånd, såsom ryggmärgs- och nervrotskompressioner vid diskbråck, reumatiska och degenerativa (spinalstenos) tillstånd och metastaser samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Analysera, värdera och behandla långvarig ryggrelaterad smärta med icke-kirurgiska metoder.
 • Diagnostisera medfödda och förvärvade ryggradsdeformiteter samt översiktligt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.

Akut:

 • Diagnostisera frakturer och luxationer i kotpelaren samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Diagnostisera infektiösa tillstånd samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
 • Analysera, värdera och behandla akut ryggsmärta såsom lumbago, diskbråck och cauda equinasyndrom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: