Pediatrisk dermatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och behandling av vanliga och viktiga hudsjukdomar samt manifestationer hos barn.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 3, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: a3, b1, b2, b3, b4, c2, c5, c6, c7, c8, c9, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och behandla hudsjukdomar förekommande under neonatalperioden och barndomen, till exempel gendermatoser, eksem, psoriasis, exantem, infektioner, kärlförändringar, hamartom, tumörer och sådana syndrom där hudmanifestationer är vanliga.
  • Förklara skillnader mellan barns och vuxnas epidemiologi gällande hudsjukdomar.
  • Beakta farmakologiska skillnader mellan barn och vuxna.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: