Pediatrisk dermatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och behandling av vanliga och viktiga hudsjukdomar samt manifestationer hos barn.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: a3, b1, b2, b3, b4, c2, c5, c6, c7, c8, c9, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och behandla hudsjukdomar förekommande under neonatalperioden och barndomen, till exempel gendermatoser, eksem, psoriasis, exantem, infektioner, kärlförändringar, hamartom, tumörer och sådana syndrom där hudmanifestationer är vanliga.
  • Förklara skillnader mellan barns och vuxnas epidemiologi gällande hudsjukdomar.
  • Beakta farmakologiska skillnader mellan barn och vuxna.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: