Örat – balans och hörsel

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få nödvändiga kunskaper att handlägga vuxna och barn med öronsjukdomar (till exempel infektioner), yrselproblem, hörselnedsättningar och andra hörselproblem.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c12
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för ytter-, mellan- och innerörats anatomi och fysiologi.
 • Utreda, diagnostisera och initiera behandling av sjukdomar i ytter-, mellan- och innerörat samt självständigt behandla de vanligast förekommande tillstånden.
 • Beskriva otologiska kirurgiska behandlingsprinciper.
 • Förklara, jämföra och tolka grundläggande audiologiska undersökningsmetoder.
 • Utreda, diagnostisera och initiera behandling av de vanligaste hörselnedsättningarna och hörselrelaterade tillstånden, 
  inklusive tinnitus.
 • Diskutera konsekvenser av hörselnedsättningar och tinnitus och möjligheter till rehabilitering och habilitering.
 • Beskriva olika typer av hörapparater, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.
 • Redogöra för utförande, tolkning och användning av vestibulära test.
 • Diagnostisera balansstörningar och behandla de vestibulära tillstånden.
 • Diskutera relevant forskning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: