Fördjupningskurs kronisk njursvikt (inklusive epidemiologi och prevention)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper för att självständigt kunna behärska hantera utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av kronisk njursvikt.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi vid kronisk njursvikt.
  • Implementera preventiva åtgärder vid kronisk njursvikt.
  • Redogöra för klassificering av kronisk njurfunktionsnedsättning enligt CKD stadie 1-5.
  • Analysera och förklara mekanismer bakom rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansen.
  • Värdera användning och dosering av läkemedel och röntgenkontrastmedel vid nedsatt njurfunktion samt vidta förebyggande åtgärder och behandlingar.
  • Värdera olika metoder för såväl mätning av glomerulär filtrationshastighet (GFR) som uppskattning av GFR med olika formler (eGFR).
  • Redogöra för mekanismerna bakom komplikationer till njurfunktionsnedsättning (såsom anemi, metabola och endokrina rubbningar) samt självständigt behandla dessa.
  • Bedöma vårdnivå för patienter med kronisk njursvikt.
  • Bedöma kardiovaskulära riskfaktorer samt förebygga kardiovaskulär sjukdom.
  • Redogöra för det kardiorenala syndromet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: