Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Etik och förhållningssätt för rättsläkare

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska utveckla ett sakligt, opartiskt och respektfullt förhållningssätt i det dagliga arbetet. Kurser inom ämnet bör innehålla praktiska och erfarenhetsbaserade utbildningsaktiviteter.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, a2, b1, c1, c2, c3
Till viss del: a4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa ett sakligt och opartiskt förhållningssätt gentemot klienter, uppdragsgivare och närstående.
  • Hantera avlidna på ett sakligt, värdigt och respektfullt sätt.
  • Behandla alla likvärdigt oberoende av exempelvis genus, etnicitet, ålder, klass, kultur, religion och partsförhållande (såsom brottsoffer och brottsmisstänkt).
  • Diskutera i vilka situationer en rättsläkare kan få kritik och hur denna kritik kan bemötas på ett sakligt sätt.
  • Diskutera i vilka situationer en rättsläkare kan behöva omvärdera tidigare ställningstaganden (egna och andras).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: