Etik och förhållningssätt för rättsläkare

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska utveckla ett sakligt, opartiskt och respektfullt förhållningssätt i det dagliga arbetet. Kurser inom ämnet bör innehålla praktiska och erfarenhetsbaserade utbildningsaktiviteter.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 13, 14, 16, 17
Till viss del: 3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa ett sakligt och opartiskt förhållningssätt gentemot klienter, uppdragsgivare och närstående.
  • Hantera avlidna på ett sakligt, värdigt och respektfullt sätt.
  • Behandla alla likvärdigt oberoende av exempelvis genus, etnicitet, ålder, klass, kultur, religion och partsförhållande (såsom brottsoffer och brottsmisstänkt).
  • Diskutera i vilka situationer en rättsläkare kan få kritik och hur denna kritik kan bemötas på ett sakligt sätt.
  • Diskutera i vilka situationer en rättsläkare kan behöva omvärdera tidigare ställningstaganden (egna och andras).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: